พฤหัสบดี 10 - ศุกร์ 11 ตุลาคม 2562 เทศบาลตำบลปาย

ประเพณีกาดหลู่เมืองปาย

เป็นประเพณีตามความเชื่อของชาวไทยใหญ่ในช่วงออกพรรษา โดยชาวบ้านจะประดิษฐ์จองพาราและประดับตามบ้านเรือน เพื่อแสดงถึงการรับเสด็จพระพุทธเจ้าที่เสด็จจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์กลับมาสู่โลกมนุษย์

โดยงานดังกล่าวมีรายละเอียด คือ กิจกรรมขบวนแห่จองพารา “ปราสาทไม้จำลอง” ประดับด้วยกระดาษสีต่าง หน่อกล้วย โคมไฟ ตกแต่งอย่างสวยงาม กิจกรรมตักบาตรตามวัดต่างๆในเขตเทศบาลปายทุกวัน กิจกรรมถนนคนเดิน การแสดงศิลปวัฒนธรรม สินค้าพื้นเมือง

ที่มา: เว็บไซต์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

รายละเอียดเพิ่มเติมของปีที่แล้ว

กาดหลู่เมืองปาย โดย เชียงใหม่นิวส์

พฤหัสบดี 10 - ศุกร์ 11 ตุลาคม 2562 เทศบาลตำบลปาย